प्रदेश सरकार

प्रदेश खेलकुद परिषद्

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
राष्ट्रिय तथा प्रद...

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९–२–१८ प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को स्विकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको राष्ट्रिय तथा प्रदेशको गौरव अभिवृद्धि गराउने खेलाडीहरुलाई पुरस्कार, सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत तत्कालिन गण्डकी अञ्चल, पश्चिमाचल क्षेत्रिय खेलकुद विकास समिति र गण्डकी प्रदेशको