प्रदेश सरकार

प्रदेश खेलकुद परिषद्

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

कार्यालय ठेगाना

पोखरा रङ्गशाला

सम्पर्क

फोनः ०६१–४३१४५०
मोबाईलः ९८५६०८८४५०
ई–मेलःinfo@gandakisports.gov.np

सन्देश पठाउनुहोस

[wpforms id="7362" title="false"]