खेल प्रशिक्षण तथा तालिम संचालन मापदण्ड तल बाट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

[wpdm_package id='7524']

Leave a Comment