प्रदेश सरकार

प्रदेश खेलकुद परिषद्

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
खेलकुद सहायक प्रशिक्षकको तालिम सम्बन्धी सुचना

खेल प्रशिक्षण तथा तालिम संचालन मापदण्ड तल बाट डाउनलोड गर्नुहोस् ।
[wpdm_package id='7524']

Leave a Comment