प्रदेश सरकार

प्रदेश खेलकुद परिषद्

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

प्रदेश सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको विभिन्न खेल मैदानको निर्माण एवम् स्तरोन्नतीका लागि प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना !

खेलमैदानहरुको निर्माण एवम् स्तरोन्नति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ यहाँ बाट डाउनलोड गर्न सकिने छ ।

 

[wpdm_package id='7387']

Leave a Comment