प्रदेश सरकार

प्रदेश खेलकुद परिषद्

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
संविधान दिवशमा प्र...

संविधान दिवशका अवसरमा प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले द्विप प्रज्वलन गरेको छ । परिषदले पोखरा रंगशालामा आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी द्विप प्रज्वलन गरेको हो । गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजिव गुरुङले द्विप प्रज्वलन गरेका थिए । Read More:

खेल मैदानको निर्मा...

प्रदेश सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको विभिन्न खेल मैदानको निर्माण एवम् स्तरोन्नतीका लागि प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना ! सुचना प्रकाशित मितिः २०७८÷०५÷२३ यस मन्त्रालयको चालु आ.व. २०७८÷०७९ को वार्षिक विकास कार्यक्रम बमोजिम खेलमैदानहरुको निर्माण एवम् स्तरोन्नती गर्ने